Об’єднані територіальні громади: сутність та вплив на розвиток економіки України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Економічний факультет
Анотація
Стаття присвячена об’єднанню територіальних громад. Визначено сутність та вплив цього явища на розвиток економіки України. Статья посвящена объединению территориальных общин. Определена сущность и влияние этого явления на развитие экономики Украины. The article is devoted to the unification of territorial communities. The essence and influence of this phenomenon on the development of the Ukrainian economy is determined.
Опис
Ключові слова
економіка, територіальні громади, розвиток економіки, децентралізація, студентські роботи, экономика, территориальные общины, развитие экономики, децентрализация, студенческие работы, economy, territorial communities, economic development, decentralization, student work
Цитування
Стрільцова В. В. Об’єднані територіальні громади: сутність та вплив на розвиток економіки України / В. В. Стрільцова // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІ студент. наук. конф., Харків, 26 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, екон. ф-т. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 62.