ПОРІВНЯННЯ МЕТОДИК ВИРОЩУВАННЯ КРИСТАЛІВ БІСМУТУ З МЕТАЛЕВОГО РОЗПЛАВУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розглянуто основні методи вирощування моно- і полікристалів бісмуту з металічного розплаву. Розглянуто методи Бріджмена-Стокбаргера та Чохральського, механізми їх реалізації, висвітлено переваги та недоліки кожного з методів. Зазначено доцільність проведення практичної роботи з одержання кристалів бісмуту в рамках позакласної роботи з хімії. The theses consider the basic methods of growing mono- and polycrystals of bismuth from metal melt. The methods of Bridgman-Stockbarger and Czochralski, the mechanisms of their implementation are considered, the advantages and disadvantages of each method are highlighted. The expediency of conducting practical work on obtaining bismuth crystals in the framework of extracurricular work in chemistry is indicated.
Опис
Ключові слова
бісмут, металевий розплав, оксидна плівка, кристалізація, вирощування кристалів, bismuth, metal melt, oxide film, crystallization, crystal growing
Цитування
Ноздрачова Д. П. Порівняння методик вирощування кристалів бісмуту з металевого розплаву / Д. П. Ноздрачова, С. Ю. Макєєв // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 317–320.