Організація навчально-тренувальних занять з військово-спортивного орієнтування курсантів

Немає доступних мініатюр
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Видавництво «НТМТ», м. Харків
Анотація
У даній роботі представлена методика організації та проведення навчально-тренувальних занять з військово-спортивного орієнтування курсантів. Запропонована методика забезпечує отримання курсантами навичок військово-спортивного орієнтування, в результаті вони здатні виконувати вправи «Військово-спортивного орієнтування» та вибирати способи дій для подолання перешкод (місцевість, наявність води, зброї, противник, відстань і т. і.) при пересуванні. В данной работе представлена методика организации и проведения учебно-тренировочных занятий по военно-спортивному ориентированию курсантов. Предложенная методика обеспечивает получение курсантами навыков военно-спортивного ориентирования, в результате они способны выполнять упражнения «Военно-спортивного ориентирования» и выбирать способы действий для преодоления препятствий (местность, наличие воды, оружия, противник, расстояние и т. д.) при передвижении. In this paper a methodology for organizing and conducting training sessions on military-sports orientation of cadets is presented. The proposed method provides cadets with skills in military-sports orientation, as a result, they are able to perform "Military-Sport Orienteering" exercises and choose ways to overcome obstacles (terrain, the presence of water, weapons, enemy, distance, etc.) when traveling.
Опис
Ключові слова
орієнтування, безпечний маршрут, місцевість, компас, карта місцевості, точність, студентські роботи, ориентирование, безопасный маршрут, местность, компас, карта местности, точность, студенческие работы, orientation, safe route, terrain, compass, terrain map, accuracy, student work
Цитування
Цимбалюк Ж. О. Організація навчально-тренувальних занять з військово-спортивного орієнтування курсантів / А. В. Кушнєрова, Ж. О. Цимбалюк // Розвиток європейського простору очима молоді : економічні, соціальні та правові аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. докторантів, молодих учених та студ., Харків, 27 квіт. 2018 р. ‒ Харків : НТМТ, 2018. ‒ С. 1‒4.