ЕКОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНІК МАЛЮВАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ СУЧАСНОГО ЗДО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі досліджено формування екологічної компетентності дітей старшого дошкільного віку за допомогою інноваційних технік малювання. Використання інноваційних технік малювання в освітньому процесі сучасного закладу дошкільного освіти сприяє ефективному формуванню екологічної компетентності дітей старшого дошкільного віку. Практичне значення отриманих результатів полянає в тому, що матеріали дослідження можуть бути використані педагогами під час планування своєї діяльності з дітьми, а також студентами під час проходження педагогічної практики. The qualification work investigates the formation of environmental competence of senior preschool children using innovative drawing techniques. The use of innovative drawing techniques in the educational process of a modern preschool educational institution contributes to the effective formation of environmental competence of senior preschool children. The practical significance of the results obtained is that the materials of the study can be used by teachers when planning their activities with children, as well as by students during their pedagogical practice.
Опис
Ключові слова
освітній процес, екологічна компетентність, малювання, інноваційні техніки, діти старшого дошкільного віку, заклади дошкільної освіти, educational process, ecological competence, drawing, innovative techniques, children of senior preschool age, preschool education institutions
Цитування
Палій С. О. Екологічна компетентність дітей старшого дошкільного віку засобами інноваційних технік малювання в освітньому процесі сучасного ЗДО : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошкільна освіта / С. О. Палій ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2024. – 118 с. : табл. + дод.
Колекції