Сутність і значення прийому порівняння у процесі навчання молодших школярів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Стиль-Издат
Анотація
Автором розкрито суть прийому порівняння з психолого-педагогічної точки зору. Визначено його значення в навчальному процесі молодших школярів. Наведено результати досліджень та спостережень з даної проблеми учених ХХ століття. Відмічено труднощі, що виникають в учнів початкової школи у процесі порівняння. Окреслено ряд умінь, які формує даний прийом у дітей. Описано систему навчання порівнянню, що містить п’ять етапів. Автором раскрыта суть приема сравнения с психолого-педагогической точки зрения. Определено его значение в учебном процессе младших школьников. Приведены результаты исследований и наблюдений по данной проблеме ученых ХХ века. Отмечены трудности, возникающие у учащихся начальной школы в процессе сравнения. Определено ряд умений, которые формирует данный прием у детей. Описана система обучения сравнению, содержащая пять этапов. This article reveals the essence of the method of comparison from psychological-pedagogical point of view. The importance of this method in younger schoolchildren’s learning process has been determined. The results of the studies and observations, carried out on the investigated problem by the scientists of the 20th century, have been revealed. The difficulties, which younger schoolchildren had in the process of making comparison, have been marked. The skills, which the method of comparison forms in learning process, have been outlined. Five-stage system of training to make comparison has been described.
Опис
Ключові слова
прийом порівняння, зіставлення, молодші школярі, прием сравнения, сопоставление, младшие школьники, method of comparison, matching, younger schoolchildren
Цитування
Cмолянюк Н. М. Сутність і значення прийому порівняння у процесі навчання молодших школярів / Н. М. Смолянюк // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матер. ІІ міжнар. наук-практ. конф., 11 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2017. – С. 242–245.