ТРАДИЦІЇ ФОНДОВОЇ ПОЛІТИКИ НІМЕЧЧИНИ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Видавництво "ТК Меганом "
Анотація
Німеччина вирізняється своєю розвинутою системою соціальної підтримки обдарованої особистості, завданням якої є надання можливості розкриття та використання творчого потенціалу молоді для зміцнення країни та розвитку німецької науки й виробництва. Сприяння розвитку юних талантів відбувається як на державному, так і на приватному рівні, основна роль у якому відводиться соціально-педагогічній політиці фондів. Стаття має за мету аналіз традиції залучення приватної ініціативи до фінансової підтримки обдарованих, а також висвітлення актуального стану системи духовної та матеріальної допомоги молодих талантів у ФРН. Особлива увага приділяється дослідженню напрямів діяльності фондів. Германия отличается своей развитой системой социальной поддержки одаренной личности, задачей которой является предоставление возможности раскрытия и использования творческого потенциала молодежи для укрепления страны и развития немецкой науки и производства. Содействие развитию юных талантов происходит как на государственном, так и на частном уровне, основная роль в котором отводится социально-педагогической политике фондов. Целью статьи является анализ традиций привлечения частной инициативы в финансовой поддержке одаренных, а также изучение актуального состояния системы духовной и материальной помощи молодых талантов в ФРГ. Особое внимание уделяется исследованию направлений деятельности фондов. Germany stands out for its well-developed system of social support for gifted person, whose task is to provide disclosure and use the creative potential of young people to strengthen the country and the development of German science and production. Promoting young talent is both the public and the private level, in which the main role is given to social and educational policy funds. The article aims to analyze tradition of attracting private initiative for gifted financial support and coverage of the current state of spiritual and material support young talents in Germany. Special attention is given to research areas of activity.
Опис
Ключові слова
обдарованість, соціальна підтримка, фонди, менторинг, мігранти, одарённость, социальная поддержка, фонды, менторинг, мигранты, gifted youth, social support, funds, mentoring, migrants
Цитування
Пивовар Ю. О. Традиції фондової політики Німеччини щодо фінансової підтримки обдарованої молоді / Ю. О. Пивовар // Науковий огляд. - 2016. - № 8(29). - С. 35-43.