Kryvyi Rih landscape technical system: development, current state and ways of optimization

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Анотація
Peculiarities of formation and current state of one of the most powerful in Ukraine and Europe Kryvyi Rih landscape technical system are considered. It is noted that continuous and active development of the mining industry within Kryvyi Rih iron ore basin during 150 years has led to the formation of a unique structure of the landscape technical system. Its formation took place unevenly in space and time, which made it possible to identify and justify three stages of development: artisanal, initial industrial and active industrial one. It is shown that the new natural conditions and landscape structure of this system formed during the long industrial development stand out against the background of steppe landscapes and require new approaches to their optimization and further rational use. Розглянуто особливості формування та сучасний стан однієї із найпотужніших в Україні та Європі Криворізької ландшафтно-технічної системи. Зазначено, що безперервний, упродовж 150 років, та активний розвиток гірничодобувної промисловості у межах Криворізького залізорудного басейну призвів до формування своєрідної за структурою ландшафтно-технічної системи. Її формування проходило нерівномірно у просторі та часі, що дало можливість виділити і обґрунтувати три етапи розвитку: кустарних розробок (IVст. до н.е. – XVII ст.), початкового промислового освоєння (XVIII – перша половина ХХ ст.), активного промислового освоєння (друга половина ХХ ст. – початок ХХІ ст.). Показано, що сформовані упродовж тривалого промислового розвитку нові природні умови і ландшафтна структура Криворізької ландшафтно-технічної системи виокремлюються на фоні степових ландшафтів і потребують нових підходів до їх оптимізації та подальшого раціонального використання.
Опис
Ключові слова
Kryvyi Rih iron ore basin, Kryvyi Rih landscape technical system, mining landscapes, state of development, structure, directions of optimization, rational use, Криворізький залізорудний басейн, Криворізька ландшафтно-технічна система, гірничопромислові ландшафти, стан розвитку, структура, напрями оптимізації, раціональне використання
Цитування
Koptieva T. S. Kryvyi Rih landscape technical system: development, current state and ways of optimization / T. S. Koptieva, H. I. Denysyk // Фізична географія та геоморфологія. – 2021. – Вип. 1–3 (105–107). – С. 25–29.