СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЕТНОКУЛЬТУРНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ КНР ТА УКРАЇНИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації висвітлено сучасні тенденції етнокультурного навчання здобувачів освіти на прикладі України та КНР. Розглянуто специфіку підготовки студентів цих країн у контексті етнокультурної підготовки. Розкрито спільну мету етнокультурної підготовки здобувачів освіти України та КНР. The article author has depicts the current trends in ethnocultural training of education recipients on the example of Ukraine and the People's Republic of China. The specificity of students' training in these countries in the context of ethnocultural preparation has been presented. A common goal of ethnocultural training of Ukrainian and Chinese educational recipients has been revealed.
Опис
Ключові слова
культура, етнокультурна підготовка, студент, музична освіта, culture, ethnocultural preparation, student, music education
Цитування
Лу Баовень. Сучасні тенденції етнокультурного навчання студентів закладів вищої освіти КНР та України: порівняльний аналіз / Лу Баовень // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12 груд. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін.]. – Харків, 2020. – С. 301–304.