Особливості розробки дизайну сучасної дитячої літератури

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі досліджено особливості створення сучасної дитячоїлітератури. Досліджуються характерні ознаки різних стильових підходів до розробки дизайну ілюстрацій. The work explores the peculiarities of creating modern children'sliterature. Characteristic features of different stylistic approaches to the developmentof illustration design are studied.
Опис
Ключові слова
особливості дитячої літератури, графічний дизайн, дитячі ілюстрації, книжкова продукція, літера, колористика, features of children's literature, graphic design, children's illustrations, book products, lettering, coloring master's work, магістерські роботи, master's work
Цитування
Хромченко К. В. Особливості розробки дизайну сучасної дитячої літератури / К. В. Хромченко // Час мистецької освіти. Мистецька освіта: наукові дискусії : зб. статей ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. , Харків, 24 берез. 2023 р. / Харків нац. пед. ун-т ім Г. С. Сковороди ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського ; [заг. ред. А. В. Соколової]. – Харків : ХНПУ, 2023. – С. 131–137.