Щодо правового врегулювання питань компенсації за зруйноване або пошкоджене майно внаслідок бойових дій

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Дослідження присвячено правовому врегулюванню питань компенсації за зруйноване або пошкоджене майно внаслідок бойових дій. Пріоритетним питанням правового регулювання питань цивільно-правової сфери, у тому числі і питань захисту приватної власності саме у період військового конфлікту є обов'язкове поєднання та узгодженість міжнародного гуманітарного права з внутрішнім приватним правом. The study is devoted to the legal settlement of issues of compensation for destroyed or damaged property as a result of hostilities. The priority issue of legal regulation of civil law issues, including the protection of private property during the period of military conflict, is the mandatory combination and consistency of international humanitarian law with domestic private law.
Опис
Ключові слова
зруйноване майно, пошкоджене майно, бойові дії, компенсації, destroyed property, пошкоджене майно, combat operations, compensationns
Цитування
Мешкова К. О. Щодо правового врегулювання питань компенсації за зруйноване або пошкоджене майно внаслідок бойових дій / К. О. Мешкова // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 93-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 267–269.