ЗАСОБИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, ГО «Фонд розвитку науки та освіти «ІНТЕЛЕКТ»
Анотація
Стаття присвячена проблемі доцільного використання інформаційно-комунікаційних технологій як засобу інтелектуального розвитку учнів старшої школи на уроках математики. Виявлено позитивний вплив використання інформаційно-комунікаційних технологій на розвиток в учнів просторової уяви, логічного, алгоритмічного та абстрактного мислення, що є невідьємною складовою інтелектуального розвитку людини. The article is devoted to the problem of appropriate use of information and communication technologies as a means of intellectual development of high school students in mathematics lessons. The positive influence of the use of information and communication technologies on the formation and development of students’ spatial imagination, logical, algorithmic and abstract thinking, increases the level of mathematical and research competence, increases the level of cognitive interests.
Опис
Ключові слова
інформаційно-комунікативні технології, математична компетентність, інтелектуальний розвиток, просторова уява, логічне мислення, абстрактне мислення, information and communication technologies, mathematical competence, intellectual development, spatial imagination, logical thinking, abstract thinking
Цитування
Бондаренко Д. Р. Засоби інтелектуального розвитку учнів старшої школи на уроках математики / Д. Р. Бондаренко // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. період. зб. наук. пр. / Всесвіт. наук. ноосфер.-онтол. т-во [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко, Л. А. Штефан. – Харків, 2021. – Вип. 3. – С. 145–148.