МІСЦЕ ВПРАВ КРОСФІТУ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний технічний університет «ХПІ»
Анотація
В статті розглянуто питання застосування нестандартних підходів та видів фізичної активності на уроках фізичної культури старших школярів. Встановлено позитивний вплив занять кросфітом на мотивацію учнів до занять фізичною культурою а також на формування гармонійного розвитку тіла школярів. Зазначено місце застосування вправ кросфіту як в інваріативній складовій уроку під час розвитку фізичних якостей так і в основній частині уроку з увагою саме на техніку виконання вправ. The article deals with the use of non-standard approaches and types of physical activity in physical education lessons of senior schoolchildren. The positive impact of crossfit training on the motivation of students to to physical education as well as to the formation of harmonious body development of schoolchildren. The place of application of crossfit exercises in the invariative component of the lesson during the development of physical component of the lesson during the development of physical qualities and in the main part of the lesson with attention is paid to the technique of exercises.
Опис
Ключові слова
кросфіт, учні, старша школа, інваріативна складова, варіативний модуль, вправи, crossfit, pupils, high school, invariant component, variable module, exercises
Цитування
Завада Ю. В. Місце вправ кросфіту у навчальному процесі учнів закладів середньої освіти / Ю. В. Завада, О. О. Несен // Здоров’я нації і вдосконалення фізкультурно-спортивної освіти : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 27–28 квіт. 2023 р. – Харків, 2023. – С. 408–411.