Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-05-17
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У збірнику представлено матеріали студентської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти. Розкриваються питання актуальних проблем досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи. The collection presents the materials of the student scientific-practical conference of higher education applicants. The issues of current research problems in the field of social pedagogy and social work are disclosed.
Опис
Ключові слова
соцільна педагогіка, соціальна робота, підготовка соціальних педагогів, соціально-психологічна реабілітація, соціальне виховання, соціалізація дітей, матеріали конференції, social pedagogy, social work, Training of social educators, psychosocial rehabilitation, social education, child socialization, conference proceedings
Цитування
Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи : матеріали студ. наук.-практ. конф., Харків, 17 трав. 2017 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : [б. в.], 2017. – 62 с.