Попова Людмила Данилівна, кандидат педагогічних наук, професор (до 100-річчя від дня народження)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Біобібліографічний покажчик присвячено науковій діяльності Попової Людмили Данилівни, професора, кандидата педагогічних наук, професора, учасниці Великої Вітчизняної війни, ветерана праці Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди з 1956 по 2014 рік. У виданні зібрано і систематизовано відомості про науковий доробок вченої впродовж 57 років науково-педагогічної діяльності (1956–2014 рр.) – дисертації, книги, монографії, навчальні посібники, підручники, статті, надруковані в наукових збірниках та періодичних виданнях, матеріали конференцій, депоновані наукові роботи. Покажчик адресовано науково-педагогічним працівникам, педагогам, аспірантам, студентам та усім тим, хто цікавиться питаннями історії педагогічної думки в України й, зокрема, на Слобожанщині. The bio-bibliographic index is devoted to the scientific activity of Popova Ludmila Danylivna, professor, candidate of pedagogical sciences, professor, participant of the Great Patriotic War, veteran of the work of Kharkiv National Pedagogical University named after H. S. Skovoroda from 1956 to 2014. The publication collects and systematizes information about the scientist's scientific output during 57 years of scientific and pedagogical activity (1956–2014) - dissertations, books, monographs, study guides, textbooks, articles printed in scientific collections and periodicals, materials conferences, deposited scientific papers. The index is addressed to scientific and pedagogical workers, teachers, graduate students, students and all those who are interested in the history of pedagogical thought in Ukraine and, in particular, in the Slobozhan region.
Опис
Ключові слова
біобібліографічний покажчик, Попова Л. Д., науковий доробок, педагогічна спадщина, педагогічна діяльність, професори ХНПУ імені Г. С. Сковороди, biobibliographic index, L. D. Popova, scientific work, pedagogical heritage, pedagogical activity, professors of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
Цитування
Попова Людмила Данилівна, кандидат педагогічних наук, професор (до 100-річчя від дня народження) : біобібліографія: 1956–2014 рр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наук. бка ; [уклад. Т. І. Неудачина ; наук. ред. О. Г. Коробкіна ; бібліогр. ред. О. І. Романовська]. – Харків : ХНПУ, 2023. – 66 с. : портр. – (Серія «Вчені ХНПУ імені Г. С. Сковороди» ; вип. 11).