Мистецтво і дизайн в комп’ютерних відеоіграх

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-06-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Предметом наукового аналізу став ігровий дизайн у відеоіграх, його розвиток, жанри і історія. Предметом научного анализа стал игровой дизайн в видеоиграх, его развитие, жанры и история. The subject of scientific analysis was game design in video games, its development, genres and history.
Опис
Ключові слова
PCGA (the PC Gaming Alliance), PC-ігри, графіка, авторські ігри, Інді ігри, RPG, комп'ютерні ігри, студентські роботи, PC-игры, графика, авторские игры, Инди игры, компьютерные игры, студенческие работы, PC games, graphics, author's games, indie games, PC games, copyright games, computer games, student work
Цитування
Дубров А. О. Мистецтво і дизайн в комп’ютерних відеоіграх / А. О. Дубров // Час мистецької освіти. Мистецька освіта: пошуки та відкриття : зб. ст. VІІІ Всеук. наук.-практ. конф., 16–17 черв. 2020 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 1. – С. 172–177.