Стрес та його вплив на організм людини

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Чернігівський національний технологічний університет, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто стрес. Стрес присутній у житті кожної людини, так як наявність стресових імпульсів в усіх сферах людського життя та діяльності безперечна. Найголовнішою умовою збереження психічного здоров’я студентів є дотримання науково обґрунтованих психогігієнічних норм організації навчання з урахуванням індивідуальних норм навантаження. В статье рассмотрен стресс. Стресс присутствует в жизни каждого человека, так как наличие стрессовых импульсов во всех сферах человеческой жизни и деятельности несомненна. Главным условием сохранения психического здоровья студентов является соблюдение научно обоснованных психогигиенических норм организации обучения с учетом индивидуальных норм нагрузки. The article deals with stress. Stress is present in everyone's life, as the presence of stress impulses in all spheres of human life and activity is undeniable. The main condition for the preservation of mental health of students is the observance of scientifically grounded psychohygienic norms of the organization of training, taking into account individual workload standards.
Опис
Ключові слова
стрес, психічне здоров'я, емоційна напруга, стресс, психическое здоровье, эмоциональное напряжение, stress, mental health, emotional stress
Цитування
Щербак І. М. Стрес та його вплив на організм людини / І. М. Щербак, А. С. Шевченко, Г. Ю. Грєзєва // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. ІХ Всеукр. наук.-практ. конф., Чернігів, 27–28 верес. 2019 р. / ДНУ "Ін-т модернізації змісту освіти" [та ін.]. – Чернігів, 2019. – С. 243–245.