СИНИЦЯ БЛАКИТНА (PARUS CAERULEUS L.) В СИСТЕМІ КОНСОРЦІЙ В УМОВАХ ЛІСОВИХ ЦЕНОЗІВ ПІВНІЧНО-СХІДНОЇ УКРАЇНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-05-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Друк Арт
Анотація
Синиця блакитна у структурі біогеоценозу розглядається як гетеротрофне ядро детермінантної консорції. У лісовому біогеоценозі належить до консументного ядра ІІ порядку й утворює складну систему на основі трофічних та топічних взаємодій. В межах консорцій синиця блакитна пов’язана топічними, трофічними, форичними та фабричними зв’язками з детермінантами і консортами, за рахунок чого є можливим довготривале виживання всіх компонентів ланцюга консортивних зв’язків. Синица голубая в структуре биогеоценоза рассматривается как гетеротрофное ядро детерминантной консорции. В лесном биогеоценозе относится к консументному ядру II порядка и образует сложную систему на основе трофических и топических взаимодействий. В пределах консорций синица голубая связана топическими, трофическими, форичными и фабричными связями с детерминантами и консортами, за счет чего является возможным долговременное выживание всех компонентов цепи консортивних связей.
Опис
Ключові слова
синиця блакитна, Parus caeruleus L., лісовий біогеоценоз, детермінантна консорція, Північно-Східна Україна, синица голубая, лесной биогеоценоз, детерминантная консорция, Северо-Восточная Украина, tit blue, Forest biogeocenosis, the determinant of the consortium, North-Eastern Ukraine
Цитування
Юзик Д. І. Синиця блакитна (Parus caeruleus L.) в системі консорцій в умовах лісових ценозів Північно-Східної України / Д. І. Юзик, А. Б. Чаплигіна // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень : матеріали третьої міжнар. наук.-практ. конф., (смт Путила — м. Чернівці, 13—14 трав. 2016 р.) / М-во екології та природ. ресурсів України, Нац. природ. парк "Черемоський", Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича [та ін.] ; наук. ред.: І. В. Скільський, А. В. Юзик. - Чернівці : Друк Арт, 2016. - С. 83-87.