Споживча поведінка населення як індикатор стабільності національної економіки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Поглиблено теоретико-прикладні засади розгляду споживчої поведінки за економічним, поведінковим та рефлексивним підходом, що актуалізує аспект самоусвідомлення фінансової спроможності населення. Досліджено вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на споживчу поведінку населення як основних мотивуючих факторів середовища її формування і прояву. Проаналізовано рівень доходів і структуру витрат населення України за даними обстежень домогосподарств з порівнянням показників до – і пандемічного періоду. Виявлено помітне скорочення витрат на дозвілля і ресторанний бізнес та значне збільшення витрат на комунальні послуги, що є додатковим ризиком зниження добробуту населення в умовах невизначеності. З огляду на складність ситуації, вказано на необхідність підтримки соціально відповідального бізнесу в Україні та запропоновано пріоритети його розвитку в частині виробничої і збутової діяльності. The theoretical and applied bases of research of consumer behavior of the population following the reflexive approach are formulated. Consumer behavior is suggested to be considered a type of economic behavior that, in combination with savings and investment activity, shows the consumer reflections of the population and directly determines the processes of economic growth. The consumer reflection is defined as the result of an entity’s understanding of one’s financial capacity, expressed in terms of costs, which consistently determine the model of economic behavior. The schematic generalization of factors of formation (environment) and consequences of realization (economic growth) of consumer behavior of the population is carried out. Since the stability conditions are among the environmental factors, the impact of the pandemic on consumer behavior as a major destabilizer is studied. Adaptation of the consumer market to the requirements of the pandemic has led to a number of conceptual changes related to the conditions of sustainable socio-economic development, the activities of economic entities, and the purchasing power of the population. The level of income and expenditure structure of the population of Ukraine according to household surveys with a comparison of pre- and pandemic indicators are analyzed. Maintaining the purchasing power of the population in the conditions of positive wages dynamics and the gradual improvement of the macroeconomic situation after the events of 2014 prevented the «quarantine» shutdown of the economy. At the same time, the analysis of the cost structure of the population revealed a significant reduction in spending on leisure and restaurant business and a significant increase in utility costs, which is an additional destructive factor of the population welfare in post-pandemic uncertainty. Given the uncertainty of the situation, the need to support socially responsible business in Ukraine is indicated, and the priorities of its development in terms of production and sales activities are proposed.
Опис
Ключові слова
споживча поведінка, споживчі рефлексії, стабільність середовища, доходи і витрати домогосподарств, соціально відповідальний бізнес, consumer behavior, consumer reflections, environmental stability, household income and expenditure, socially responsible business
Цитування
Юлдашов Р. Н. Споживча поведінка населення як індикатор стабільності національної економіки : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 051 Економіка / Р. Н. Юлдашов ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. економ. теорії, фінансів і обліку. – Харків, 2022. – 87 с.
Колекції