Формування у молодших школярів позитивного ставлення до навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-05-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто формування у молодших школярів позитивного ставлення до навчання. Ця тема є актуальною, бо позитивне ставлення до навчання сприяє підвищенню мотивації, впевненості в собі та покращенню успішності в навчанні. Зазначено, що ставлення школярів до навчання є складноорганізованою системою, яка характеризується динамічністю й синхронністю становлення своїх компонентів, що формує як позитивне, так і негативне ставлення до навчання. Щоб сприяти формуванню позитивного ставлення до навчального процесу у школярів потрібно сфокусуватись на пошуку шляхів і засобів розвитку такого ставлення за допомогою психологічної науки та педагогічної практики. The article examines the formation of a positive attitude to learning in younger schoolchildren. This topic is relevant, because a positive attitude towards learning helps to increase motivation, self-confidence and improve academic performance. It is noted that the attitude of schoolchildren to learning is a complex system, which is characterized by the dynamism and synchronicity of the formation of its components, which forms both a positive and a negative attitude to learning. In order to promote the formation of a positive attitude towards the educational process in schoolchildren, it is necessary to focus on finding ways and means of developing such an attitude with the help of psychological science and pedagogical practice.
Опис
Ключові слова
освітній процес, мотивація, діти молодшого шкільного віку, студентські роботи, educational process, motivation, children of primary school age, student works
Цитування
Гур’єва Д. Формування у молодших школярів позитивного ставлення до навчання / Д. Гур’єва // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали V наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти першого року навчання, Харків, 4 трав. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2024. – С. 16.