Професія вчителя в сучасному німецькомовному філософсько-освітньому дискурсі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
НАПН України, Інститут педагогіки НАПН України, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Луганський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка
Анотація
У статті розглянута професія вчителя в сучасному німецькомовному філософсько-освітньому дискурсі. В статье рассмотрена профессия учителя в современном немецкоязычном философско-образовательном дискурсе. The article examines the teaching profession in the modern German-language philosophical and educational discourse.
Опис
Ключові слова
професія вчителя, німецькомовний філософсько-освітній дискурс, професійна діяльність учителя, профессия учителя, немецкоязычный философско-образовательный дискурс, профессиональная деятельность учителя, teaching profession, German-language philosophical and educational discourse, professional activity of a teacher
Цитування
Григорова Н. В. Професія вчителя в сучасному німецькомовному філософсько-освітньому дискурсі / Н. В. Григорова // Історія та філософія освіти в незалежній Україні: здобутки і стратегії : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Київ, 20 трав. 2020 р. / Нац. акад. пед. наук України [та ін.] ; [редкол.: С. О. Сисоєва (голов. ред.) та ін.].  – Біла Церква : Авторитет, 2020. – С. 30–32.