ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ У СУЧАСНІЙ ШКОЛІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розкрито сутність проблемного навчання, структуру проблемного вивчення матеріалу. Визначено специфіку реалізації проблемного навчання через використання на уроках проблемних ситуацій, його актуальність в умовах Нової української школи. З’ясовано переваги та недоліки використання технології проблемного навчання. The essence of problem-based learning and the structure of problematic study of material have been revealed in the article. The specificity of implementation of problem-based learning through the use of problem situations at lessons and relevance of it in the conditions of The New Ukrainian school have been determined. The advantages and disadvantages of problem-based learning have been identified.
Опис
Ключові слова
проблемне навчання, проблемна ситуація, принципи проблемного навчання, problem-based learning, problem situations, principles of problem-based learning
Цитування
Собченко Т. М. Використання технології проблемного навчання у сучасній школі / Т. М. Собченко, К. В. Гусенко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12 груд. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін.]. – Харків, 2020. – С. 421–425.