Репрезентація концепту знаменитість в ювенальному медіатексті

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто концептосферу ювенального медіатексту й особливості подання та структурування в ньому знання. Ювенальний медіатекст представлений безліччю різноманітних видів, які відрізняються як типом репрезентованого знання, так і способами його репрезентації, при цьому особливий інтерес для дослідження становлять глянцеві ювенальні медіавидання внаслідок застосовуваного в них способу репрезентації віковоспецифічного знання, а саме використання концепту CELEBRITY як «провідника» такого знання. Концепт CELEBRITY вступає у взаємодію з концептами APPEARANCE і DATING та виконує роль посередника при їх репрезентації в ювенальному медіатексті. Artikeln handlar om begreppssfären för ungdomsmedietexter och särdrag för kunskapsrepresentation och strukturering i dessa. Det finns många olika typer av texter i ungdomsmedia, som skiljer sig åt både när det gäller vilken typ av kunskap som presenteras och hur den presenteras, där glossy publikationer i ungdomsmedia är av särskilt intresse på grund av det sätt som de använder. av åldersspecifik kunskap, nämligen användningen av begreppet CELEBRITY som en "guide" för sådan kunskap. Begreppet CELEBRITY samverkar med begreppen APPEARANCE och DATING och spelar rollen som medlare i deras representation i ungdomsmediernas text.
Опис
Ключові слова
ювенальний медіатекст, репрезентація, мовні засоби, сленг, концепт, juvenile media text, representation, language means, slang, concept
Цитування
Левченко Я. Репрезентація концепту знаменитість в ювенальному медіатексті / Я. Левченко // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 18 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 170–172.