ПРОБЛЕМА ЗАСОБІВ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ШКОЛЯРІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2008
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Слов'ян. держ. пед. ун-т
Анотація
Дана стаття присвячена аналізу засобів розвитку пізнавальної активності учнів. Визначаються підходи до розуміння сутності „засіб навчання”; розкриваються особливості засобів розвитку пізнавальної активності, а саме: зміст навчального матеріалу, форми організації навчання дітей, методи навчання та окремі їх прийоми, методи контролю навчально–пізнавальної діяльності, сприятливий мікроклімат навчального процесу. Данная статья посвящена анализу средств развития познавательной активности учащихся. Определяются подходы к пониманию сущности "средство обучения"; раскрываются особенности средств развития познавательной активности, а именно: содержание учебного материала, формы организации обучения, методы обучения и отдельные их приемы, методы контроля учебно-познавательной деятельности, благоприятный микроклимат учебного процесса.
Опис
Ключові слова
засоби розвитку, пізнавальна активність, учні, засоби навчання, средства развития, познавательная активность, ученики, средства обучения, means of development, cognitive activity, pupils, learning tools
Цитування
Лупаренко С. Є. Проблема засобів розвитку пізнавальної активності школярів / С. Є. Лупаренко // Гуманізація навчально-виховного процесу : наук.-метод. зб. / Слов'ян. держ. пед. ун-т ; [за заг. ред. В. І. Сипченка]. – Слов’янськ, 2008. – Вип. 41. – С. 279–285.