Вплив білого кольору на психіку та фізіологічні функції людини

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розкрито вплив білого кольору на психіку та фізіологічні функції людини. З’ясовано, що колір не тільки надає важливу інформацію про предмет, але й має здатність обумовлювати думки та почуття. В статье раскрыто влияние белого цвета на психику и физиологические функции человека. Выяснено, что цвет не только предоставляет важную информацию о предмете, но и обладает способностью обусловливать мысли и чувства.The influence of white color on the psyche and physiological functions of a person is revealed in the article. It is found that color not only provides important information about the subject, but also has the ability to convey thoughts and feelings.
Опис
Ключові слова
колір, символіка кольору, психологічний вплив, емоції, фізіологія людини, студентські роботи, цвет, символика цвета, психологическое воздействие, эмоции, физиология человека, студенческие работы, color, color symbolism, psychological influence, emotions, human physiology, student work
Цитування
Кальченко В. Вплив білого кольору на психіку та фізіологічні функції людини / В. Кальченко // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 1. – С. 33–36.