Практичні аспекти формування педагогічної культури батьків учнів початкових класів засобами народного мистецтва

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі розглянуто формування педагогічної культури батьків учнів початкових класів засобами народного мистецтва. Підкреслено, що структурно педагогічна культура батьків складається з компонентів, які включають психолого-педагогічні знання, уміння та навички догляду за молодшими школярами, культуру педагогічного впливу. Зазначено, що формування педагогічної культури батьків молодших школярів засобами народної творчості буде ефективним лише за умови спільного спілкування з батьками та класним керівником. The paper examines the formation of the pedagogical culture of parents of elementary school students by means of folk art. It is emphasized that the structural pedagogical culture of parents consists of components that include psychological and pedagogical knowledge, abilities and skills of caring for younger schoolchildren, the culture of pedagogical influence. It is noted that the formation of the pedagogical culture of parents of junior high school students by means of folk art will be effective only if there is joint communication with parents and the class teacher.
Опис
Ключові слова
початкова школа, сімейне виховання, педагогічна культура батьків, народне мистецтво, магістерські роботи, Elementary School, family upbringing, pedagogical culture of parents, folk art, master's work
Цитування
Суббота Д. Практичні аспекти формування педагогічної культури батьків учнів початкових класів засобами народного мистецтва / Д. Суббота // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 5 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2023. – С. 42.