Diaphonization as a method of modern morphological research

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Буковинський державний медичний університет
Анотація
diaphonization, arterial relations, blood supply of the brain, 3D models, morphological features, comparative anatomy діафонізація, артеріальні зв'язки, кровопостачання мозку, 3D моделі, морфологічні особливості, порівняльна анатомія In the article diaphonization is discussed as one of the methods of morphological research in the direction of the study of blood supply to the brain. The history of the research of this method is analyzed, the areas of its application are classifi ed according to the research objects. We have highlighted the advantages of using the diaphonization method for research and educational purposes. Also basing on the standard diaphonization protocol, an updated version of it was created, adapted specifi cally for the study of cerebral blood supply. In the protocol improved by us, the proportions of the relevant substances have been changed, certain stages of the preparation have been excluded or quantitatively changed; changes were made taking into account the histological and histochemical specifi city of brain tissues and with the aim of maximally improving the visibility of the corresponding structures in the preparation. In addition to the description of the experimental study and the modifi ed protocol, we have outlined some separate methods of using readymade preparations in the educational process of students, as well as their usage in collaboration with modern educational systems of three- anatomy (Artec Space Spider scanner, Anatomage virtual anatomical table, etc.) and others research perspectives.У статті розглянуто діафонізацію як один із методів морфологічних досліджень у процесі вивчення кровопостачання мозку. Проаналізовано історію впровадження цього методу, сфери його застосування, класифіковано відповідно до об’єктів дослідження. Нами виділено переваги застосування методу діафонізації для виконання досліджень і з освітньою метою. Також на основі стандартного протоколу проведення діафонізації створено оновлений його варіант, адаптований саме для вивчення мозкового кровопостачання. У вдосконаленому нами протоколі змінено пропорції відповідних речовин, виключено чи якісно або кількісно змінено певні етапи виготовлення препарату; зміни вносилися з урахуванням гістологічної та гістохімічної специфіки тканин головного мозку та з метою максимального вдосконалення видимості відповідних структур у препараті. Окрім опису експериментального дослідження та зміненого протоколу, нами окреслено окремі способи застосування власне готових препаратів у навчальному процесі здобувачів освіти, а також їх використання у колаборації з сучасним навчальними системами тривимірної анатомії (Artec Space Spider scanner, Anatomage virtual anatomical table та ін.) та інші перспективи наукових спроб.
Опис
Ключові слова
diaphonization, arterial relations, blood supply of the brain, 3D models, morphological features, comparative anatomy, діафонізація, артеріальні зв'язки, кровопостачання мозку, 3D моделі, морфологічні особливості, порівняльна анатомія
Цитування
Diaphonization as a method of modern morphological research / O. Vovk, I. Ionov, M. Liutenko, Ye. Hromko // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2022. – Т, 21, № 4. – С. 46–51.