«ВЕЛИКЕ І ВІЧНЕ…»: МИХАЙЛО ФЕДОСІЙОВИЧ ГЕТМАНЕЦЬ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-09-15
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Матеріали конференції є вшануванням памʼяті з нагоди 100-ої річниці з дня народження українського літературознавця Михайла Федосійовича Гетманця, якого вважають своїм учителем науковці багатьох університетів України, учителі шкіл. Він є фундатором наукової школи «Історія і теорія літератури в полікоординатному вимірі», відомим дослідником «Слова о полку Ігоревім», художньої спадщини та педагогічної концепції А. С. Макаренка, літературної Харківщини, автором понад 20 монографій і 300 статей із історії і теорії літератури, краєзнавства та педагогіки. Для науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів гуманітарних закладів вищої освіти та вчителів загальноосвітніх шкіл. The conference proceedings are a tribute to the 100th anniversary of the birth of the Ukrainian literary critic Mykhailo Hetmants, who is considered a teacher by scholars at many universities in Ukraine and school teachers. He is the founder of the school of thought "History and Theory of Literature in the Polycoordinate Dimension", a well-known researcher of "The Tale of Igor's Campaign", the artistic heritage and pedagogical concept of A. S. Makarenko, the literary Kharkiv region, author of more than 20 monographs and 300 articles on the history and theory of literature, local history and pedagogy. For scholars, teachers, doctoral students, postgraduate students, students of humanities higher education institutions, and teachers of secondary schools.
Опис
Ключові слова
літературознавство, наукові школи, художня спадщина, педагогічна спадщина, Гетманець М. Ф., науковий доробок, літературна Харківщина, literary studies, scientific schools, artistic heritage, pedagogical heritage, M. F. Hetmanets, scientific achievements, literary Kharkiv region
Цитування
«Велике і вічне…»: Михайло Федосійович Гетманець : матеріали Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Харків, 15–16 верес. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. С. К. Криворучко]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 156 с. : іл., портр.