Безробіття в Україні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Економічний факультет
Анотація
У даній статті розглядається безробіття в Україні. В данной статье рассматривается безработица в Украине. This article discusses unemployment in Ukraine.
Опис
Ключові слова
безробіття, ринкові відносини, проблема зайнятості, студентські роботи, безработица, рыночные отношения, проблема занятости, студенческие работы, unemployment, market relations, employment problem, student work
Цитування
Митрофанова О. Є. Безробіття в Україні / О. Є. Митрофанова // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІ студент. наук. конф., Харків, 26 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, екон. ф-т. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 48.