Армія та суспільство: політико-інституційний вимір

dc.contributor.authorТяпкіна, Ю. О.
dc.date.accessioned2022-12-30T14:27:06Z
dc.date.available2022-12-30T14:27:06Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractУ роботі здійснено комплексний аналіз взаємодії армії та суспільства, що трансформується, у політико-інституційному вимірі. Практичне значення роботи полягає в можливості використання результатів дисертації в прикладних, навчальних та наукових цілях. Прикладне значення роботи для України обумовлене необхідністю пошуків шляхів адекватного реагування на нові загрози та ризики, що продукуються за сучасних умов розвитку суспільства, що трансформується. Процес нормалізації розвитку таких загроз та ризиків пов'язаний зі структурної трансформації державних інститутів, що повинна бути усвідомлена та конструктивно скерована для забезпечення життєздатності нашої країни в нових умовах світової політики. Результати дослідження можуть бути використані в розробці концептуальних документів з питань національної безпеки, воєнного будівництва, розробки шляхів реформування силових структур України під впливом нових асиметричних загроз, удосконаленні законодавства в питаннях боротьби з тероризмом та незаконними збройними формуваннями, підвищення ефективності миротворчої діяльності вітчизняних збройних контингентів тощо. The paper provides a comprehensive analysis of the interaction between the army and the transforming society in the political and institutional dimension. The practical significance of the work lies in the possibility of using the results of the dissertation for applied, educational and scientific purposes. The practical significance of the work for Ukraine is due to the need to find ways to adequately respond to new threats and risks produced by the current conditions of a transforming society. The process of normalization of the development of such threats and risks is associated with the structural transformation of state institutions, which must be understood and constructively directed to ensure the viability of our country in the new conditions of world politics. The results of the study can be used in the development of conceptual documents on national security, military construction, development of ways to reform Ukraine's security forces under the influence of new asymmetric threats, improving legislation on counter – terrorism and illegal armed groups, improving the peacekeeping of domestic armed forces and more.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationТяпкіна Ю. О. Армія та суспільство: політико-інституційний вимір : дис. ... д-ра філософії : 052 – політологія / Ю. О. Тяпкіна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – 233 с.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/9532
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectарміяuk_UA.UTF-8
dc.subjectсуспільствоuk_UA.UTF-8
dc.subjectметодологіяuk_UA.UTF-8
dc.subjectінститутuk_UA.UTF-8
dc.subjectтрансформаціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectдемократизаціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectризикuk_UA.UTF-8
dc.subjectсуспільство ризикуuk_UA.UTF-8
dc.subjectінституціоналізмuk_UA.UTF-8
dc.subjectтеорія ігорuk_UA.UTF-8
dc.subjectтеорія раціонального виборуuk_UA.UTF-8
dc.subjectнеоінституціоналізмuk_UA.UTF-8
dc.subjectдержаваuk_UA.UTF-8
dc.subjectзбройні силиuk_UA.UTF-8
dc.subjectнаціональна безпекаuk_UA.UTF-8
dc.subjectконтрактна службаuk_UA.UTF-8
dc.subjectкапеланствоuk_UA.UTF-8
dc.subjectуправлінняuk_UA.UTF-8
dc.subjectдемократичний контрольuk_UA.UTF-8
dc.subjectцивільний контрольuk_UA.UTF-8
dc.subjectіррегулярні військові формуванняuk_UA.UTF-8
dc.subjectприватні воєнні кампаніїuk_UA.UTF-8
dc.subjectarmyuk_UA.UTF-8
dc.subjectsocietyuk_UA.UTF-8
dc.subjectmethodologyuk_UA.UTF-8
dc.subjectinstituteuk_UA.UTF-8
dc.subjecttransformationuk_UA.UTF-8
dc.subjectdemocratizationuk_UA.UTF-8
dc.subjectriskuk_UA.UTF-8
dc.subjectrisk societyuk_UA.UTF-8
dc.subjectinstitutionalismuk_UA.UTF-8
dc.subjectgame theoryuk_UA.UTF-8
dc.subjectrational choice theoryuk_UA.UTF-8
dc.subjectneo-institutionalismuk_UA.UTF-8
dc.subjectstateuk_UA.UTF-8
dc.subjectarmed forcesuk_UA.UTF-8
dc.subjectnational securityuk_UA.UTF-8
dc.subjectcontract serviceuk_UA.UTF-8
dc.subjectchaplaincyuk_UA.UTF-8
dc.subjectmanagementuk_UA.UTF-8
dc.subjectdemocratic controluk_UA.UTF-8
dc.subjectcivilian controluk_UA.UTF-8
dc.subjectirregular military formationsuk_UA.UTF-8
dc.subjectprivate military campaignsuk_UA.UTF-8
dc.titleАрмія та суспільство: політико-інституційний вимірuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeArmy and Society: Political and Institutional Dimensionuk_UA.UTF-8
dc.typeThesisuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
dis_Tiapkina-052.pdf
Розмір:
1.83 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Колекції