Проблема безробіття в Україні та перспективи її розв’язання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Економічний факультет
Анотація
Отже, проблема безробіття потребує негайного вирішення і глибокого наукового аналізу стану показників, що впливають на безробіття, та вироблення на цій основі практичних рекомендацій, що можуть бути використані для створення соціальноекономічної політики, орієнтованої на активні заходи та направленої на зменшення рівня безробіття. Итак, проблема безработицы требует немедленного решения и глубокого научного анализа состояния показателей, влияющих на безработицу, и разработки на этой основе практических рекомендаций, которые могут быть использованы для создания социально-экономической политики, ориентированной на активные меры и направленной на уменьшение уровня безработицы. So, the problem of unemployment requires an immediate solution and a deep scientific analysis of the state of indicators affecting unemployment, and the development on this basis of practical recommendations that can be used to create a socio-economic policy focused on active measures and aimed at reducing unemployment.
Опис
Ключові слова
безробіття, соціально-економічна політика, регулювання доходів, студентські роботи, безработица, социально-экономическая политика, регулирование доходов, студенческие работы, unemployment, socio-economic policy, revenue regulation, student work
Цитування
Дубініна Н. В. Проблема безробіття в Україні та перспективи її розв’язання / Н. В. Дубініна // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІ студент. наук. конф., Харків, 26 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, екон. ф-т. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 33.