ЕЛЕКТРОННИЙ ПАРАМАГНІТНИЙ РЕЗОНАНС ЯК МЕТОД СУЧАСНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕНЬ РЕЧОВИН

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розглянуто явище електронного парамагнітного резонансу в процесі розвитку та практичного застосування на шляху від відкриття до сьогодення, як потужного інструмента для фізики, хімії, біології, медицини тощо. Electronic paramagnetic resonance is the resonant absorption of energy by a system of paramagnetic particles at a certain ratio of the strength of the permanent magnetic field to the frequency of radio radiation. The EPR spectroscopy method is a powerful tool for physics, chemistry, biology, medicine, etc.
Опис
Ключові слова
електронний парамагнітний резонанс, дослідження речовин, сучасний метод, ЕПР-спектроскопія, electron paramagnetic resonance, substance research, modern method, EPR spectroscopy
Цитування
Юрченко О. В. Електронний парамагнітний резонанс як метод сучасної технології досліджень речовин / О. В. Юрченко, Т. В. Потапова // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 320–323.