Сучастні методи навчання хореографії дітей молодшого шкільного віку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський Національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; видавництво "Мітра"
Анотація
У тезах окреслюються сучасні перспективи розвитку хореографії в позашкільних закладах освіти; розглядаються основні методи навчання хореографії; виділяються методичні прийоми при засвоєнні танцювального матеріалу за рівнями підготовки. В тезисах очерчиваются современные перспективы развития хореографии внешкольных учебных заведениях; рассматриваются основные методы обучения хореографии; выделяются методические приемы при усвоении танцевального материала по уровням подготовки. The modern prospects for the development of choreography in extracurricular educational institutions have been outlined in the article. The main methods of teaching choreography have been revealed. The methodical techniques in mastering dance material by training levels have been distinguished.
Опис
Ключові слова
методика викладання, хореографія, позашкільна освіта, методи навчання хореографії, методика преподавания, хореография, внешкольное образование, методы обучения хореографии, methodics of teaching, choreography, extracurricular education, methods of teaching choreography
Цитування
Зозуля К. В. Сучасні методи навчання хореографії дітей молодшого шкільного віку в позашкільних закладах / К. В. Зозуля // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матер. ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12 груд. 2019 р ./ Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Жешув. ун-т, Пед. ун-т Чендус. ун-ту ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін.]. – Харків : Мітра, 2020. – С. 27–30.