"Європу єднає здорове майбутнє": крос-форум в межах програми Президента України "Здорова Україна"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Збірник містить наукові праці, які присвячені висвітленню проблеми здоровʼя та здоровʼязбереження студентської молоді, організації процесу формування здорового способу життя в сучасних закладах вищої освіти. Розглянуто широке коло теоретичних та практичних питань, які характеризують процеси формування механізмів здоровʼя на різних рівнях здоровʼязбереження. Також частина праць присвячена проблемі формування порушень психофізичного розвитку та комплексного психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в закладах спеціальної освіти. The collection contains scientific works devoted to highlighting the problem of health and health protection of student youth, organizing the process of forming a healthy lifestyle in modern institutions of higher education. A wide range of theoretical and practical issues characterizing the processes of formation of health mechanisms at different levels of health is considered. Also, part of the work is devoted to the problem of the formation of disorders of psychophysical development and complex psychological and pedagogical support for children with special educational needs in institutions of special education.
Опис
Ключові слова
здоровʼязбереження, здоровий спосіб життя, спеціальна педагогіка, інклюзивна освіта, логопедія, діти з особливими освітніми потребами, health care, healthy lifestyle, special pedagogy, inclusive education, Logopedia, children with special educational needs
Цитування
"Європу єднає здорове майбутнє": крос-форум в межах програми Президента України "Здорова Україна" : до 300-річчя від дня народження Г. С. Сковороди : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2022. – 220 с. : іл.