Методичні рекомендації до організації семінарських занять і самостійної роботи з адміністративного менеджменту

dc.date.accessioned2022-04-21T10:24:29Z
dc.date.available2022-04-21T10:24:29Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractМетодичні рекомендації розроблено відповідно до робочої навчальної програми навчальної дисципліни «Адміністративний менеджмент», ОПП Освітологія Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. У змістовій частині методичних рекомендацій увагу приділено ресурсам і можливостям, необхідним здобувачам другого (магістерського) рівня вищої освіти для формування індивідуальної освітньої траєкторії. Відповідно до компетентнісного підходу розкрито тематичний план, очікувані результати вивчення кожної теми, методичні поради щодо ефективної самостійної навчальної роботи, підготовки до семінарських занять і підсумкової атестації. Методичні рекомендації розраховані для використання здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти, викладачами закладів вищої педагогічної освіти. Методические рекомендации разработаны в соответствии с рабочей учебной программой учебной дисциплины «Административный менеджмент», ОПП «Освітологія» Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды. В содержательной части методических рекомендаций внимание уделено ресурсам и возможностям, необходимым соискателям второго (магистерского) уровня высшего образования для формирования индивидуальной образовательной траектории. В соответствии с компетентностным подходом раскрыты тематический план, ожидаемые результаты изучения каждой темы, методические советы по эффективной самостоятельной учебной работе, подготовка к семинарским занятиям и итоговой аттестации. Методические рекомендации рассчитаны на использование соискателями второго (магистерского) уровня высшего образования, преподавателями заведений высшего педагогического образования. The methodological recommendations were developed in accordance with the working curriculum of the academic discipline "Administrative Management", OPP "Osvitologiya" of Kharkiv National Pedagogical University named after G.S. Skovoroda. In the content of the guidelines, attention is paid to the resources and opportunities necessary for applicants for the second (master's) level of higher education to form an individual educational trajectory. In accordance with the competence-based approach, the thematic plan, the expected results of studying each topic, methodological advice on effective independent study, preparation for seminars and final certification are disclosed. Methodological recommendations are designed for use by applicants for the second (master's) level of higher education, teachers of institutions of higher pedagogical education.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationМетодичні рекомендації до організації семінарських занять і самостійної роботи з адміністративного менеджменту : для здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти : галузь знань 01 Освіта, педагогіка, спец. 011 Освітні, педагогічні науки / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: А. Боярська-Хоменко, В. Ворожбіт-Горбатюк]. – Харків : ХНПУ, 2021. – 28 с.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7257
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectметодичні рекомендаціїuk_UA.UTF-8
dc.subjectорганізація семінарських занятьuk_UA.UTF-8
dc.subjectадміністративний менеджментuk_UA.UTF-8
dc.subjectпедагогікаuk_UA.UTF-8
dc.subjectметодические рекомендацииuk_UA.UTF-8
dc.subjectорганизация семинарских занятийuk_UA.UTF-8
dc.subjectадминистративный менеджментuk_UA.UTF-8
dc.subjectпедагогикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectguidelinesuk_UA.UTF-8
dc.subjectorganization of seminarsuk_UA.UTF-8
dc.subjectadministrative managementuk_UA.UTF-8
dc.subjectpedagogyuk_UA.UTF-8
dc.titleМетодичні рекомендації до організації семінарських занять і самостійної роботи з адміністративного менеджментуuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeМетодические рекомендации по организации семинарских занятий и самостоятельной работе по административному менеджментуuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeGuidelines for organizing seminars and independent work on administrative managementuk_UA.UTF-8
dc.typeLearning Objectuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Методичні рекомендації до організації семінарських занять і самостійної роботи.pdf
Розмір:
1010.45 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: