ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ В ЗАКЛАДАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено основні напрямки роботи в закладах позашкільної освіти для дітей із порушеннями зору, специфіку їхньої діяльності. До закладів позашкільної освіти відносять інклюзивно-ресурсні центри, оздоровчі табори, центри розвитку тощо. Зазначено, що в кожна дитина має право на розвиток своїх талантів та особистості, а заклади позашкільної освіти, які мають відповідну специфіку роботи та навчання, повинні створити максимально комфортні умови для реалізації своїх учнів; дотримування принципів роботи з дітьми, що мають порушення зору, допомагає максимально соціалізувати їх та використати ресурси центрів позашкільної освіти. The publication examines the main areas of work in out-of-school education institutions for children with visual impairments, specifics their activities. Out-of-school education institutions include inclusive resource centers, health camps, development centers, etc. It is noted that every child has the right to the development of his talents and personality, and extracurricular education institutions that have the appropriate specifics of work and study should create the most comfortable conditions for the realization of their students; adherence to the principles of working with visually impaired children helps to maximize their socialization and use the resources of out-of-school education centers.
Опис
Ключові слова
заклади позашкільної освіти, освітній процес, діти з особливими потребами, тифлопедагогіка, студентські роботи, out-of-school education institutions, educational process, children with special needs, typhlopedagogy, student theses
Цитування
Докійчук І. О. Загальна характеристика навчання дітей із порушеннями зору в закладах позашкільної освіти / І. О. Докійчук // Використання ресурсів позашкільної освіти у процесі соціалізації дітей з особливими освітніми потребами : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків, 2021. – С. 55–57.