Обгрунтування економічних показників ефективності використання маркетингу на підприємствах: інноваційний аспект

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Удосконалення маркетингової діяльності підприємств передбачає проведення якісного та кількісного аналізу очікуваного економічного ефекту, на який розраховує підприємство при впровадженні тих чи інших заходів в системі управління. Совершенствование маркетинговой деятельности предприятий предусматривает проведения качественного и количественного анализа ожидаемого экономического эффекта, на который рассчитывает предприятие при внедрении тех или иных мероприятий в системе управления. Improving the marketing activities of enterprises involves conducting a qualitative and quantitative analysis of the expected economic effect, on which the enterprise counts at implementation of these or those actions in management system.
Опис
Ключові слова
ринкова економіка, маркетинг, економічні показники, ефективність використання, магістерські роботи, рыночная экономика, маркетинг, экономические показатели, эффективность использования, магистерские работы, market economy, marketing, economic indicators, efficiency of use, master's works
Цитування
Коваленко О. І. Обгрунтування економічних показників ефективності використання маркетингу на підприємствах: інноваційний аспект / О. І. Коваленко // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІV Міжвуз. студент. наук. конф., Харків, 20 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 188–193.