ЗАСТОСУВАННЯ STEM-ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено застосування STEM-технологій на уроках біології. Наведено основні функції використання STEM-технологій на уроках біології. Зазначено, що STEM-навчання може вважатися важливим чинником соціалізації учнів, оскільки воно допомагає розвивати комплексні навички та здібності, що необхідні в сучасному світі. Воно також сприяє формуванню активної, творчої та інноваційної особистості, готової до вирішення реальних проблем та викликів у майбутньому. Тому включення елементів STEM-навчання у процес навчання біології – це дуже важливий чинник. The publication examines the use of STEM technologies in biology lessons. The main functions of using STEM technologies in biology lessons are given. It is noted that STEM education can be considered an important factor in the socialization of students, as it helps to develop complex skills and abilities needed in the modern world. It also contributes to the formation of an active, creative and innovative personality, ready to solve real problems and challenges in the future. Therefore, the inclusion of elements of STEM education in the process of teaching biology is a very important factor.
Опис
Ключові слова
STEM-технології, викладання біології, STEM-навчання, STEM technologies, teaching biology, STEM education
Цитування
Батенькова А. Д. Застосування STEM-технологій на уроках біології / А. Д. Батенькова, І. М. Журавльова // Харківський природничий форум [Електронне видання] : VІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 72–73.