Приклади бібліографічного опису документів

Немає доступних мініатюр
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека
Анотація
В презентації, відповідно стандартам, регламентуючим складання бібліографічного запису, наведені приклади бібліографічного опису документів. Презентація розроблена на допомогу викладачам, аспірантам, студентам та співробітникам ХНПУ імені Г. С. Сковороди. В презентации, в соответствии стандартам, регламентирующим составления библиографической записи, приведены примеры библиографического описания документов. Презентация разработана в помощь преподавателям, аспирантам, студентам и сотрудникам ХНПУ имени Г. С. Сковороды. The presentation, in accordance with the standards governing the compilation of bibliographic records, provides examples of bibliographic descriptions of documents. The presentation is designed to help teachers, graduate students, students and employees of the KhNPU named after G. S. Scovoroda.
Опис
Ключові слова
бібліографічний опис, приклади, бібліографія, презентація, библиографическое описание, примеры, библиография, презентация, bibliographic description, еxamples, bibliography, presentation
Цитування
Приклади бібліографічного опису документів (update 2017) : [Електронний ресурс] : [презентація PowerPoint] / уклад. С. О. Коваленко ; НБ ХНПУ імені Г. С. Сковороди. – Електр. дані (20 слайдів).