Система PECS як засіб розвитку комунікативних навичок дітей зі складними порушеннями

dc.contributor.authorЄльцова, О. Є.
dc.date.accessioned2024-03-04T14:55:36Z
dc.date.available2024-03-04T14:55:36Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі розкрито поняття про засоби альтернативної та додаткової комунікації. Проаналізовано особливості комунікативної сфери дітей зі складними порушеннями розвитку в онтогенезі. Теоретично обґрунтовано доцільність використання у логокорекційній роботі з означеною категорією дітей системи PECS. Сформовано конструкт діагностичних методик та виявлено актуальний рівень розвитку комунікативних навичок дітей молодшого шкільного віку зі складними порушеннями розвитку. Експериментально перевірено програму розвитку комунікативних навичок дітей зі складними порушеннями розвитку молодшого шкільного віку із застосуванням системи PECS. The qualification work reveals the concept of alternative and augmentative communication. The peculiarities of the communicative sphere of children with complex developmental disorders in ontogeny are analysed. The expediency of using the PECS system in speech correction work with this category of children is theoretically substantiated. The construct of diagnostic methods is formed and the actual level of development of communication skills of children with complex developmental disorders of primary school age is revealed. The programme for the development of communication skills of children with complex developmental disorders of primary school age using the PECS system was experimentally tested.
dc.identifier.citationЄльцова О. Є. Система PECS як засіб розвитку комунікативних навичок дітей зі складними порушеннями : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / О. Є. Єльцова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології. – Харків, 2024. – 103 с. : табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14236
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectдіти
dc.subjectскладні порушення розвитку
dc.subjectкомунікативні навички
dc.subjectматриця комунікації
dc.subjectзасоби альтернативної та додаткової комунікації
dc.subjectсистема PECS
dc.subjectchildren
dc.subjectcomplex developmental disorders
dc.subjectcommunication skills
dc.subjectcommunication matrix
dc.subjectalternative and augmentative communication
dc.subjectPECS system
dc.titleСистема PECS як засіб розвитку комунікативних навичок дітей зі складними порушеннями
dc.title.alternativeThe PECS system as a means of developing communication skills of children with complex disabilities
dc.typeOther
Файли
Колекції