TABLEAU ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ АНАЛІЗУ ДАНИХ

dc.contributor.authorГризун, Л. Е.
dc.contributor.authorМайстрюк, І. С.
dc.date.accessioned2021-04-21T09:12:08Z
dc.date.available2021-04-21T09:12:08Z
dc.date.issued2020-05-14
dc.description.abstractВ статті розглянуто аналіз даних, який включає виконання послідовних дій з інтерпретації зібраних даних, що потребує опанування ефективних програмних засобів, призначених для швидкого одержання зрозумілих, наочних та виважених висновків з великих об’ємів даних різних типів. Одним із таких інструментів є програмний продукт Tableau, висвітлення характеристик якого є метою даної роботи. В статье рассмотрен анализ данных, который включает выполнение последовательных действий по интерпретации собранных данных, что требует освоения эффективных программных средств, предназначенных для быстрого получения понятных, наглядных и взвешенных выводов из больших объемов данных различных типов. Одним из таких инструментов является программный продукт Tableau, освещение характеристик которого является целью данной работы. The article deals with data analysis, which involves performing sequential actions to interpret the collected data, which requires mastering effective software tools designed to quickly obtain clear, clear and weighted conclusions from large amounts of data of various types. One such tool is Tableau, which is the purpose of this paper.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationГризун Л. Е., Майстрюк І. С. Tableau як ефективний засіб аналізу даних / Л. Е. Гризун, І. С. Майстрюк // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі: зб. тез доп. учасників ІІ наук.-практ. конф. молодих учених, Харків, 14–15 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова (голова оргкомітету) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 88–90.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4810
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectаналіз данихuk_UA.UTF-8
dc.subjectобробка данихuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрограмні засобиuk_UA.UTF-8
dc.subjectмагістерські роботиuk_UA.UTF-8
dc.subjectанализ данныхuk_UA.UTF-8
dc.subjectобработка данныхuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрограммные средстваuk_UA.UTF-8
dc.subjectмагистерские работыuk_UA.UTF-8
dc.subjectdata analysisuk_UA.UTF-8
dc.subjectdata processinguk_UA.UTF-8
dc.subjectsoftware toolsuk_UA.UTF-8
dc.subjectmaster's worksuk_UA.UTF-8
dc.titleTABLEAU ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ АНАЛІЗУ ДАНИХuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeTABLEAU КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО АНАЛИЗА ДАННЫХuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeTABLEAU AS AN EFFECTIVE DATA ANALYSIS MEANSuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Гризун Л. Е., Майстрюк І. С. TABLEAU як ефективний засіб .pdf
Розмір:
525.46 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: