МОВНО-ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ ДЕРЖАВИ: ІДЕЇ, ЗАКОНОМІРНОСТІ, ПЕРСПЕКТИВИ В НАУКОВОМУ СВІЧАДІ ОЛЬГИ МУРОМЦЕВОЇ

dc.contributor.authorВарич, Н.
dc.date.accessioned2023-09-13T12:35:33Z
dc.date.available2023-09-13T12:35:33Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ публікації досліджено мовно-освітній рівень конкурентноспоможності держави в науковому доробку О. Г. Муромцевої. Науковий обшир зацікавлень професора О. Муромцевої і висока їх результативність у сув’язі з гідним пошануванням сучасною спільнотою вчених в Україні та за її межами, водночас й активна громадянська позиція відомої мовознавиці, незламний дух оборонниці справедливого, чесного, порядного, життєвого в національній освіті, зокрема й мовній, робить постать дослідниці, що іноді певною мірою йшла по лезу змін і випереджала час, затребуваною нині, спонукає вкотре звертатися до пильного аналізу її доробку. Зазначено, що все більш очевидною постає нагальність реального втілення висловлених професором Ольгою Георгіївною Муромцевою та іншими сподвижниками-мовознавцями пропозицій щодо популяризації мови і піднесення її престижу як у світі, так і в Україні, зокрема через освітні практики. The publication examines the linguistic and educational level of the state's competitiveness in the research work of O. G. Muromtseva. The scientific breadth of the interests of Professor O. Muromtseva and their high effectiveness in connection with the worthy respect of the modern community of scientists in Ukraine and beyond, at the same time, the active civic position of the well-known linguist, the indomitable spirit of the defender of fair, honest, decent, vital in national education, in particular linguistic, makes the figure of a researcher, who sometimes to some extent walked on the edge of changes and was ahead of time, in demand today, prompts us to once again turn to a careful analysis of her work. It is noted that the urgency of the real implementation of the proposals expressed by Professor Olga Georgievna Muromtseva and other fellow linguists regarding the popularization of the language and raising its prestige both in the world and in Ukraine, in particular through educational practices, is becoming more and more obvious.
dc.identifier.citationВарич Н. Мовно-освітній рівень конкурентноспоможності держави: ідеї, закономірності, перспективи в науковому свічаді Ольги Муромцевої / Н. Варич // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – Вип. 10. – С. 59–62.
dc.identifier.isbn978-966-1630-61-0
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/12432
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство
dc.subjectукраїнська мова
dc.subjectкультура мови
dc.subjectсоціолінгвістика
dc.subjectнауковий доробок
dc.subjectМуромцева О. Г.
dc.subjectUkrainian language
dc.subjectlanguage culture
dc.subjectsociolinguistics
dc.subjectscientific work
dc.subjectO. G. Muromtseva
dc.titleМОВНО-ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ ДЕРЖАВИ: ІДЕЇ, ЗАКОНОМІРНОСТІ, ПЕРСПЕКТИВИ В НАУКОВОМУ СВІЧАДІ ОЛЬГИ МУРОМЦЕВОЇ
dc.title.alternativeLANGUAGE AND EDUCATIONAL LEVEL OF COMPETITIVENESS STATES: IDEAS, REGULATIONS, PERSPECTIVES IN THE SCIENTIFIC CANDLE OF OLGA MUROMTSEVA
dc.typeArticle
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Варич Н. Мовно-освітній рівень конкурентноспоможності держави.pdf
Розмір:
13.71 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: