Методичні рекомендації з підготовки курсових робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ІІ – ІІІ років навчання освітньої програми «Політологія» спеціальності 052 Політологія

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації призначені допомогти здобувачам у написанні курсових робіт та підготовці їх до захисту. Рекомендації містять вимоги до структури, змісту, оформлення курсової роботи. Рекомендовано для здобувачів спеціальності 052 Політологія. Methodical recommendations may help applicants in writing term papers and preparing them for defense. The recommendations contain requirements for the structure, content, and design of the term papers. Recommended for applicants of the specialty 052 Political Science.
Опис
Ключові слова
методичні рекомендації, курсова робота, бакалаврський рівень, політологія, methodical recommendations, term paper, bachelor's level, political science
Цитування
Калюжна Ю. І. Методичні рекомендації з підготовки курсових робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ІІ–ІІІ років навчання освітньої програми «Політологія» спеціальності 052 Політологія [Електронне видання] / Ю. І. Калюжна, Т. П. Савельєва ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 44 с.