ПОНЯТТЄВО-КОНЦЕПТУАЛЬНА ТРІАДА «БАТЬКІВЩИНА», «ПАТРІОТ», «ПАТРІОТИЗМ» У МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено три генетично споріднені лексеми: батьківщина, патріот, патріотизм, які експлікуються в мовній картині світу в проєкції на історичний контекст формування семантики, на культурний контекст і на власне лінгвістичний, пов’язаний із полісемією цих слів у дискурсивній практиці. The publication examines three genetically related lexemes: homeland, patriot, and patriotism, which are expressed in the linguistic worldview in the projection on the historical context of semantics formation, on the cultural context and on the linguistic context itself, related to the polysemy of these words in discourse practice.
Опис
Ключові слова
українська мова, лексеми, мовна картина світу, семантика, дискурс, Ukrainian language, lexemes, linguistic worldview, semantics, discourse
Цитування
Василенко Я. Поняттєво-концептуальна тріада «батьківщина», «патріот», «патріотизм» у мовній картині світу / Я. Василенко // Національні наукові традиції в слов'янському світі [Електронне видання] : матеріали ІІІ Міжнар. славіст. конф., присвяч. пам’яті святих Кирила і Мефодія, Харків, 23 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. О. О. Маленко]. – Київ ; Софія ; Харків ; Шумен : ХІФТ, 2023. – С. 144–148.