ЗАСВОЄННЯ ЖИРОРОЗЧИННИХ ВІТАМІНІВ З РОСЛИННОГО МАТЕРІАЛУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено засвоєння вітаміну Е в організмі птиць. Для визначення ефективності засвоєння вітаміну Е з різних кормових компонентів і масляного синтетичного препарату токоферолу було проведено дослід, в задачу якого входило вивчення особливостей засвоєння токоферолу з різних зернових культур, зокрема пшениці, кукурудзи і ячменю. Зазначено, що із одержаних результатів випливає, що безпосередньо із зернових компонентів корму токоферол засвоюється в обмеженій кількості, і на чисто зернових раціонах, без добавок тваринних білкових кормів і трав'яного борошна, основним джерелом вітаміну Е будуть добавки його синтетичних препаратів. The publication examines the assimilation of vitamin E in the body of birds. In order to determine the efficiency of the assimilation of vitamin E from various feed components and an oily synthetic preparation of tocopherol, an experiment was conducted, the task of which was to study the peculiarities of assimilation of tocopherol from various grain crops, in particular wheat, corn and barley. It is noted that the obtained results show that tocopherol is absorbed directly from the grain components of the feed in a limited amount, and on purely grain diets, without additives of animal protein feed and grass flour, the main source of vitamin E will be supplements of its synthetic preparations.
Опис
Ключові слова
вітамін Е, кормові компоненти, утримування кур, vitamin E, feed components, keeping chickens
Цитування
Сологуб О. С. Засвоєння жиророзчинних вітамінів з рослинного матеріалу / О. С. Сологуб, І. А. Іонов // Харківський природничий форум [Електронне видання] : VІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 64–66.