NEGATIVE EFFECT OF SUGAR

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
The problem of our civilization is obesity. Being overweight causes a number of physical and mental health problems.Excess sugar leads to a variety of disorders. Diseases of the endocrine system diabetes mellitus are one of the most pressing problems of our time. Проблема нашої цивілізації - ожиріння. Надмірна вага викликає ряд проблем з фізичним і психічним здоров'ям. Надлишок цукру також призводить до різноманітних розладів. Захворювання ендокринної системи на цукровий діабет є однією з найактуальніших проблем нашого часу.
Опис
Ключові слова
obesity, diabetes mellitus, sugar, health disorders, ожиріння, цукровий діабет, цукор, розлади здоров'я
Цитування
Lantukh Ya. Negative effect of sugar / Ya. Lantukh, S. Kots, V. Kots // Харківський природничий форум [Електронне видання] : V Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 19–20 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – С. 94–95.