Психолого-педагогічні умови виховання психологічної стійкості молодших школярів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено психолого-педагогічні умови виховання психологічної стійкості молодших школярів. Охорона психічного здоров’я та надання психологічної допомоги особам, які постраждали внаслідок збройної агресії рф проти України є метою численних проєктів і ініціатив. На державному рівні започатковано Національну програму психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, яка інтегрувала найкращі світові й вітчизняні практики. Визначено, що питання забезпечення психічного здоров’я у сфері освіти на всіх рівнях є на сьогодні пріоритетним напрямом діяльності МОН України. The publication examines the psychological and pedagogical conditions for raising the psychological resilience of younger schoolchildren. The protection of mental health and the provision of psychological assistance to persons who suffered as a result of the armed aggression of the Russian Federation against Ukraine is the goal of numerous projects and initiatives. At the state level, the National Program of Mental Health and Psychosocial Support was launched, which integrated the best global and domestic practices. It was determined that the issue of ensuring mental health in the field of education at all levels is currently a priority area of ​​activity of the Ministry of Education and Culture of Ukraine.
Опис
Ключові слова
початкова школа, психологічна стійкість, психічне здоров’я, магістерські роботи, Elementary School, psychological stability, mental health, master's work
Цитування
Храмогіна А. Психолого-педагогічні умови виховання психологічної стійкості молодших школярів / А. Храмогіна // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 5 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2023. – С. 43.