ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ОЦІНЮВАЛЬНІ ВМІННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ СКЛАДНИК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ КУХАРСЬКОЇ СПРАВИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розкривається суть інтелектуально-оцінювальних умінь майбутніх фахівців кухарської справи як важливого складника їхньої професійної компетентності. Автором установлено, що сформованість зазначених умінь надає можливість фахівцю ефективно опрацьовувати інформацію та оперативно вирішувати виробничі питання, водночас сприяє критичній оцінці отриманої інформації. The article author has revealed the essence of intellectual and evaluative skills of future specialists in the cookery as an important component of their professional competence. The author has found that the formation of these skills allows a specialist to process the information effectively and to solve the production problems quickly as well as to evaluate the received information critically.
Опис
Ключові слова
майбутній фахівець, кухарська справа, інтелектуально-оцінювальні вміння, професійна компетентність, future specialist, cookery, intellectual and evaluative skills, professional competence
Цитування
Усиченко О. В. Інтелектуально-оцінювальні вміння як важливий складник професійної компетентності майбутніх фахівців кухарської справи / О. В. Усиченко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12 груд. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін.]. – Харків, 2020. – С. 392–395.