Лексичні засоби вербалізації концепту війна в англійській мові

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Рівненський державний гуманітарний університет
Анотація
У статті розглянуто головні особливості лексичних засобів вербалізації концепту ВІЙНА / WAR в англійській мові та визначено його структуру шляхом лексикографічного аналізу. В статье рассмотрены основные особенности лексических средств вербализации концепта ВОЙНА / WAR в английском языке и определена его структура путем лексикографического анализа. The article deals with the main peculiarities of the lexical means of verbalization of the concept WAR in the English language, the structure of this concept having been defined with the help of lexicographic analysis.
Опис
Ключові слова
концепт Війна, лексичний засіб, вербалізація, лексикографічні джерела, студентські работи, концепт Война, лексический способ, вербализация, лексикографические источники, студенческие работы, concept War, lexical method, verbalization, lexicographic sources, student work
Цитування
Щеулін В. В. Лексичні засоби вербалізації концепту війна в англійській мові / В. В. Щеулін // Studia Philologica : зб. студент. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т ; [редкол.: О. В. Деменчук (голов. ред.) та ін.]. – Рівне : РДГУ, 2018. – Вип. 2. – С. 61–66.