ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

dc.contributor.authorКоваленко, В. Є.
dc.date.accessioned2023-11-15T15:44:40Z
dc.date.available2023-11-15T15:44:40Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractСтаття відображає результати теоретико-експериментального дослідження розвитку фізичних якостей школярів з інтелектуальними порушеннями. Фізичні якості розглядаються як природні задатки, що розвиваються під впливом виховання та цілеспрямованої підготовки й визначають можливості дитини до виконання рухової діяльності. У дослідженні брали участь 576 школярів з інтелектуальними порушеннями трьох вікових періодів: молодшого, середнього та старшого шкільного віку. Дослідження здійснювалось у два етапи: на підготовчому проводилось вивчення та аналіз висновків інклюзивно-ресурсних центрів з метою встановлення рівня фізичного розвитку школярів, на основному – вивчався стан розвитку фізичних якостей: швидкості, сили, спритності, витривалості та координаційних здібностей. Результати діагностики фізичних якостей школярів з інтелектуальними порушеннями вказують на те, що більшість дітей молодшого шкільного віку мають низький рівень розвитку фізичної підготовленості, а більшість дітей середнього та старшого шкільного віку мають середній рівень її розвитку. У структурі фізичної підготовленості школярів з інтелектуальними порушеннями найменш розвинутими є координаційні здібності: точність, спритність і плавність рухів, властива скутість і напруженість; зниження амплітуди рухів у бігу та стрибках; наявні порушення швидкості реакції та витривалості. Разом з тим, більш розвиненою є гнучкість і швидкісно-силова витривалість верхніх кінцівок. Перспективи подальших досліджень вбачаємо в здійсненні модифікацій програм фізкультурно-спортивного напряму позашкільної освіти з урахуванням стану розвитку фізичних якостей дітей молодшого, середнього та старшого шкільного віку. The article reflects the results of a theoretical-experimental study of schoolchildren with intellectual disabilities physical qualities’ development. Physical qualities are considered as natural features that are developed under the influence of upbringing and purposeful training and determine the child’s ability to perform motor activities. It is emphasized that the development of physical qualities of schoolchildren with intellectual disabilities is a leading factor in determining the profile of group work in the physical culture and sports direction of extracurricular education (swimming, aerobics, football, cheerleading, etc.), as well as the volume and intensity of such a child’s physical load at the classes. 576 schoolchildren with intellectual disabilities of three age periods took part in the study: primary, secondary and senior school age. The research was carried out in two stages: at the preparatory stage, the study and analysis of the conclusions of inclusive resource centers was carried out in order to establish the level of schoolchildren’s physical development, at the main stage, the state of development of physical qualities was studied: speed, strength, dexterity, endurance and coordination abilities. Application of the documentation study method allows us to state that the majority of younger schoolchildren have poor physical development; and children of middle and high school age are dominated by average physical development (according to the classification of I. Kozlenko). The results of the diagnosis of the physical qualities of schoolchildren with intellectual disabilities indicate that most children of primary school age have a low level of physical fitness development, and most children of secondary and senior school age have an average level of its development. In the structure of physical fitness of schoolchildren with intellectual disabilities, the least developed are coordination abilities: accuracy, dexterity and smoothness of movements, inherent stiffness and tension; decrease in the amplitude of movements in running and jumping; there are disorders of reaction speed and endurance. At the same time, the flexibility and speedpower endurance of the upper limbs are more developed. In the future, it is planned to carry out modifications of the programs of physical culture and sports of extracurricular education, taking into account the data on the development of physical qualities of children of primary, secondary and senior school age.
dc.identifier.citationКоваленко В. Є. Особливості розвитку фізичних якостей школярів з інтелектуальними порушеннями / В. Є. Коваленко // Інноваційна педагогіка. – 2022. – Вип. 50, т. 1. – С. 109–113.
dc.identifier.issn2663-6085
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13052
dc.language.isouk
dc.publisherПричорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій
dc.subjectшколярі з інтелектуальними порушеннями
dc.subjectпозашкільна освіта
dc.subjectфізичні якості
dc.subjectфізкультурно-спортивний напрям позашкільної освіти
dc.subjectpupils with intellectual disabilities
dc.subjectafter-school education
dc.subjectphysical qualities
dc.subjectafterschool education
dc.subjectphysical culture and sports direction of after-school education
dc.titleОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ
dc.title.alternativePECULIARITIES OF SCHOOLCHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES’ PHYSICAL QUALITIES DEVELOPMENT
dc.typeArticle
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
25Kovalenko_V_Ye_Osoblyvosti rozvytku fizychnykh yakostei shkoliariv z intelektualnymy porushenniamy.pdf
Розмір:
986.39 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: