ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто формування громадянської компетентності в умовах модернізації сучасної системи освіти. Формування громадянської компетентності передбачає створення системи громадянської освіти й охоплює всі складники освіти, рівні та ступені освіти, стандарти освіти, заклади освіти. Зазначено, що формування громадянської компетентності в умовах модернізації сучасної системи освіти означає прищеплювати розуміння власної громадянської ідентичності, державної приналежності; знання принципів демократії та здатність застосовувати їх у повсякденному житті. The publication examines the formation of civic competence in the conditions of modernization of the modern education system. The formation of civic competence involves the creation of a system of civic education and covers all components of education, levels and degrees of education, standards of education, educational institutions. It is noted that the formation of civic competence in the conditions of modernization of the modern education system means instilling an understanding of one's own civic identity, state belonging; knowledge of the principles of democracy and the ability to apply them in everyday life.
Опис
Ключові слова
громадянська освіта, громадянська компетентність, освітній процес, civic education, civic competence, educational process
Цитування
Микитюк В. О. Формування громадянської компетентності в умовах модернізації сучасної системи освіти / В. О. Микитюк, С. О. Микитюк // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 222–224.